Orman toprağı niçin çok önemlidir?
Ayhan Küyük

Ayhan Küyük

Orman Mühendisi Diyor ki:

Orman toprağı niçin çok önemlidir?

21 Aralık 2021 - 14:56

Türkiye'deki ormanlarımızda yaklaşık 4 milyar ton karbon depolanıyor. Bunun neredeyse yarısı toprakta ve humus içindedir. Yapılan araştırmalara göre bir hektar orman alanında toprakta 77,8 ton/Ha karbon depolandığı dolayısıyla 22.8 milyon Ha orman toprağında 1,8 milyar ton bir karbon stoğu olduğunu göstermektedir. Orman zemini şu anda Türkiye'de tam bir karbon havuzudur. Her yıl yaklaşık 15 milyon ton karbondioksiti bağlarlar.

Orman zemini, çeşitli biyolojik, kimyasal ve fiziksel süreçlerin iç içe geçtiği karmaşık bir sistemdir. Ağaçlar bu süreçlerin bir parçasıdır: Toprak ise ağaçlar için bir üretim temeli ve kök alanı olma özelliklerine ek olarak, hayvanlar, mantarlar ve mikroplar için bir yaşam alanıdır, su ve besin deposu ve tedarikçisidir.Toprak sızan suyu filtreler ve depolar.Ayrıca iklimle ilgili çok iyi bir CO2 deposudur.

Ormanlar, çoğu toprakta depolanan ve daha küçük bir kısmı bitki örtüsünde tutulan büyük miktarlarda organik karbon depoladıkları için karbon döngüsünde kilit bir rol oynarlar. Ormanların karbon depolama kapasitesi ormancılıktan etkilenirken, orman yöneticilerinin toprak organik karbonu üzerindeki uzun vadeli etkileri #küreseliklimdeğişikliği’ne sebep olmaktadır.

Ormancılıkda geleneksel biyokütle hasatlarının orman topraklarının organik maddelerin korunduğu görülürken Konvansiyonel hasatlar orman tabanındaki karbon depolamasında bir azalmaya neden olduğu tesbit edilmiştir.

Yapılan araştırmalarda tüm toprak profili dikkate alındığında, geleneksel ormancılıkta orman tabanındaki bu kaybın daha derin toprak katmanlarında organik madde birikimi ile telafi edildiği halde yoğun hasatların orman topraklarının tüm katmanlarında organik madde kayıplarına yol açmaktadır.Bu şekilde orman topraklarının oynadığı bir karbon yutağının rolünü,kısmen nötralize edildiği görülmektedir.

Ormanın bir karbon havuzu olarak hareket edip etmediği, depolama kapasitesine bağlıdır. Verdiğinden daha fazla karbondioksit emdiğinde iyi bir karbon çukuru oluşturur. Aksi durumda tam anlamıyla #emisyon kaynağına dönüşür.

Burada üzerinde durulması gereken konu orman toprakları karbon için bir depo olabileceği gibi aynı zamanda emisyon kaynağı da olabilir.Başka bir ifade ile orman topraklarından arazi değişlikleri amenajman yöntemleri, silvikültürel uygulamalar ve iklim özelliklerine bağlı olarak karbon depolaması yerine organik maddenin hızla ayrışarak atmosfere C02 verilebilmektedir.

#Ormantoprakları’nda daha fazla karbon depolayabilmek için bozuk orman alanların verimli hale getirilmesi, #traşlamakesimleri’nden kaçınılması, karışık ormanlar kurulması, silvikültürel müdahalelerin mutedil yapılması ve bu müdahaleler ile #ormantoprağınkorunması, orman olmayan arazilerin hızla ağaçlandırılması ,toprak erozyonunun önlenmesi,orman arazilerinin yapılaşmaya açılmaması, kaçak kesimlerin ve plansız otlatmasın önlenmesi gerekmektedir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar